ละอองทอง

ละอองทอง

ตื่นตากับคลังเครื่องทองอันล้ำค่า

โดยฝีมือช่างครูผู้สืบสานงานหัตศิลป์

และสินค้าสืบอารยธรรมอันหลากหลาย

© สงวนสงวนลิขสิทธิ์ เลเจนด์ สยาม โดยลิขสิทธิ์ 2023