จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด และบริษัท กสท

จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด และบริษัท กสท

ศิริญา เทพเจริญ และชัยยุทธ สันทนานุการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) / บริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน เลเจนด์ สยาม คอนเน็ค นวัตกรรมการตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก โดยมี ศิรวัฒน์ เทพเจริญ, ลักษมณ ยะโสธร, ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล, ชาตรี เชื้อสกุล และ วาทิต เกษมเปรมจิต ร่วมด้วย ที่ณุศาศิริ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน

© สงวนสงวนลิขสิทธิ์ เลเจนด์ สยาม โดยลิขสิทธิ์ 2023