“พัทยา” สวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว มายานครที่ไม่เคยหลับใหล

เมืองท่องเที่ยวระดับโลกของประเทศ จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี เมืองแห่งศักยภาพที่เชื่อมโยงการคมนาคมทุกรูปแบบ เป็นอีกเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและมีเสน่ห์ที่สุดของไทย

Attractions

๐๑

BANG RACHAN

The legend of the heroes of Bang Rachan is revived in this exciting live action stunt show recounting the moving history, sacrifice, and unity of the people of Siam.

Read More
BANG RACHAN

Highlight

๐๒

The highest "Yak" in Thailand

Be astounded by the colossal gate guarded by the gigantic and formidable Tossakan and Sahassadeja, the one and only and the highest twin ogre statue in the world.

Mascots
๐๓

Inheriting Siam's Characteristic
Through characters from Thai literature to create an unforgettable impression

Boonlue the Buffalo

Boonlue the Buffalo

Loyal to his master / Hard-working / Endurant /

A patriot who upholds justice. He and Boonlue the Buffalo, his buddy, are always together. He loves ...

Read More
Mr. Chan

Mr. Chan

Strong / Patriotic / Loves martial arts /

A patriot who upholds justice. He and Boonlue the Buffalo, his buddy, are always together. Mr. Chan ...

Read More
Nong Kaew

Nong Kaew

Intelligent / Multilingual / Magic practitioner /

A little bird with a human head, Nong Kaew is talkative, intelligent, quick-witted, and fun-loving. ...

Read More
Mae Nak

Mae Nak

Scary / Dead / Long-armed /

A beautiful and kind woman who loved her husband dearly, she used to live near this floating market,...

Read More
Lady Mali

Lady Mali

Graceful / Knowledgeable in history / Active /

A graceful lady of the Rattanakosin era, Lady Mali loves to engage in conversation, is conscious of ...

Read More
Ravana and Sahasdecha

Ravana and Sahasdecha

Giant / Kind / Inseparable /

Ravana and Sahasdecha are kind demons and best buddies. They go everywhere together and are insepara...

Read More
Nhom Tom

Nhom Tom

Heroic / Determined / Popular with ladies /

A good-looking guy and famed Muay Thai hero, always ready to protect others. A patriot with many tal...

Read More

Our Location

Developed by

Developed by Nusasiri
© Copyright เลเจนด์ สยาม by 2022. All Rights Reserved