ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สงกรานต์ ตำนานไทย ไฉไล ใน เลเจนด์ สยาม “

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สงกรานต์ ตำนานไทย ไฉไล ใน เลเจนด์ สยาม “

ประกวดภาพถ่าย “สงกรานต์ ตำนานไทย ไฉไล ใน เลเจนด์ สยาม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก เลเจนด์ สยาม

LEGEND SIAM / วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2019

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับ Gift Voucher 5,000 บาท พร้อมบัตรเข้าฟรี 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ Gift Voucher 3,000 บาท พร้อมบัตรเข้าฟรี 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ Gift Voucher 2,000 บาท พร้อมบัตรเข้าฟรี 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
ผู้ชนะเลิศทุกท่านจะได้รับ ประกาศนียบัตรจาก เลเจนด์ สยาม พัทยา

วิธีการ และกําหนด ส่งภาพ

ถ่ายภาพและ upload ภาพ ในคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรม http://bit.ly/2VsR8o4 ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายที่เกิดขึ้นภายในโครงการ “เลเจนด์ สยาม พัทยา” ในหัวข้อและคอนเซปท์ “สงกรานต์ ตำนานไทย ไฉไล ใน เลเจนด์ สยาม”
ถ่ายภาพและ upload ภาพ ในคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรม http://bit.ly/2VsR8o4
สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ)
ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเองห้ามนําภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคําอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 1 Facebook Account
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จําหน่ายใน Stock Photo
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และพนักงานในโครงการฯ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนํามาใช้ในการสื่อสารออนไลน์ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้สมาคมฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นําภาพถ่ายไปใช้
หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรม
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลพิเศษ “ภาพขวัญใจแฟนเพจ”

คณะกรรมการจะนำภาพที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ไปทำเป็น อัลบั้มภาพ และเปิดโหวต ระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน เพื่อให้แฟนเพจได้ให้คะแนนโดยการกดไลค์ กดแชร์ ภาพที่ชื่นชอบ

ผู้ที่โหวตภาพที่ได้รับยอดไลค์ ยอดแชร์ สูงสุด 5 ท่าน จากการสุ่มรายชื่อ จะได้รับ บัตรเข้าฟรี จำนวน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
ภาพที่ได้รับการโหวตดยการกดไลค์ กดแชร์ จำนวนมากที่สุด จะได้รับ รางวัลพิเศษ “ภาพขวัญใจแฟนเพจ “ได้รับหมวกน่ายักษ์ 1 ใบ กระเป๋าผ้ากระสอบน่ายักษ์ 1 ใบ รวมมูลค่ากว่า 1,200 บาท”

การประกาศผล

ประกาศผลรางวัล 3 อันดับที่โดนใจวันที่ 17 เมษายน
ประกาศผลรางวัล “ภาพขวัญใจแฟนเพจ” วันที่ 22 เมษายน ได้ที่ https://www.facebook.com/legendsiampattaya

© Copyright เลเจนด์ สยาม by 2023. All Rights Reserved