ยักษ์คู่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย!

ยักษ์คู่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย!

“ยักษ์คู่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย!”

“ยักษ์” เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่ง มีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและวรรณคดี เป็นความเชื่อของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ จะเห็นได้ว่าในวัดวาอารามต่างๆ มักจะมียักษ์มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือโบราณสถาน ซึ่งตามตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าได้เทศน์สั่งสอนยักษ์ให้ลดทิฐิมานะ ยักษ์ที่ได้ฟังและเข้าใจในพระธรรม จึงได้กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งก็หมายถึง ผู้แบกสรวงสวรรค์ และทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสถูปสถาน และอาคารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่งคงและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา จึงมีความเชื่อกันว่ายักษ์ที่ยืนเฝ้าซุ้มประตูมีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่ภูตผีปีศาจทั้งหลาย มีหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีค่าที่อยู่ด้านใน รวมทั้งผู้ที่มาเคารพสักการะท่านอีกด้วย

พญายักษ์ใหญ่ 2 ตน ที่เฝ้าประตูเมืองเลเจนด์ สยาม คือ ยักษ์ทศกัณฐ์ กับ ยักษ์สหัสเดชะ

ยักษ์ทศกัณฐ์ พญายักษ์ สีเขียว มี ๑๐ พักตร์ ๒๐ กร มีฤทธิ์ฆ่าไม่ตายเพราะถอดหัวใจฝากไว้กับฤษีโคบุตร

ยักษ์สหัสเดชะ เป็นพญารากษส กายสีขาว เจ้าเมืองปางตาล มี ๑,๐๐๐ พักตร์ ๒,๐๐๐ กร ไม่ว่าจะย่างกรายไปที่ไหน ก็เป็นที่น่าหวดกลัว มีตะบองวิเศษ ต้นชี้ตาย ปลายชี้เป็น

ขอเชิญมาสักการะ “ยักษ์ทศกัณฐ์ และ ยักษ์สหัสเดชะ” ที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 15 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ศักดิสิทธิด้านการปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคลไม่ดีทั้งหลาย ได้ที่ Legend Siam ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการ 22 กุมภาพันธ์ นี้

© Copyright เลเจนด์ สยาม by 2023. All Rights Reserved