“พัทยา” สวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว มายานครที่ไม่เคยหลับใหล

เมืองท่องเที่ยวระดับโลกของประเทศ จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี เมืองแห่งศักยภาพที่เชื่อมโยงการคมนาคมทุกรูปแบบ เป็นอีกเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและมีเสน่ห์ที่สุดของไทย

景点

๐๑

邦拉詹

邦拉詹英雄的勇者传说,透过现场紧张刺激的表演秀,述说关于爱情、勇气、牺牲和团结一心保护家园。

阅读更多
邦拉詹

高亮

๐๒

泰国最高的牦牛

全世界第一座最大最高的夜叉神拱门,有两个超巨大的夜叉神「罗波那」和「沙哈斯德查」,令人目不暇给。

吉祥物
๐๓

Inheriting Siam's Characteristic
Through characters from Thai literature to create an unforgettable impression

Boonlue the Buffalo

Boonlue the Buffalo

Loyal to his master / Hard-working / Endurant /

A patriot who upholds justice. He and Boonlue the Buffalo, his buddy, are always together. He loves ...

阅读更多
Mr. Chan

Mr. Chan

Strong / Patriotic / Loves martial arts /

A patriot who upholds justice. He and Boonlue the Buffalo, his buddy, are always together. Mr. Chan ...

阅读更多
Nong Kaew

Nong Kaew

Intelligent / Multilingual / Magic practitioner /

A little bird with a human head, Nong Kaew is talkative, intelligent, quick-witted, and fun-loving. ...

阅读更多
Mae Nak

Mae Nak

Scary / Dead / Long-armed /

A beautiful and kind woman who loved her husband dearly, she used to live near this floating market,...

阅读更多
Ravana and Sahasdecha

Ravana and Sahasdecha

Giant / Kind / Inseparable /

Ravana and Sahasdecha are kind demons and best buddies. They go everywhere together and are insepara...

阅读更多
Nhom Tom

Nhom Tom

Heroic / Determined / Popular with ladies /

A good-looking guy and famed Muay Thai hero, always ready to protect others. A patriot with many tal...

阅读更多

我们的位置

开发者

Developed by Nusasiri
© เลเจนด์ สยาม版权所有2023。版权所有