LEGEND SIAM

ตำนานแห่งสยาม ความสนุกแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

“เลเจนด์ สยาม” เมืองแห่งตำนาน อารยะสยาม ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทยที่นำเสนอตำนานและอารยะธรรมอันภาคภูมิใจของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ

เต็มรูปแบบแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จุดหมายปลายทางจุดสำคัญของเมืองพัทยาที่ทุกคนต้องเยี่ยมชม เป็นโชว์รูมของประเทศที่นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ให้เผยแพร่สู่เวทีโลก ผ่านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต สินค้า อาหารคาวหวาน การละเล่น การร้องรำ

อันเป็นรากเหง้าแห่งเอกลักษณ์ความเป็นชาติของไทย

ตระการตาไปกับซุ้มประตูยักษ์คู่ “ทศกัรฐ์” และ “สหัสเดชะ” ยิ่งใหญ่ สูงที่สุด แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

© เลเจนด์ สยาม版权所有2023。版权所有