เปิดประตูรับไทยทั้งชาติ เข้าเมืองฟรี วันนี้ – 30 ส.ค. 62

เปิดประตูรับไทยทั้งชาติ เข้าเมืองฟรี วันนี้ – 30 ส.ค. 62

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินมาร่วมภาคภูมิใจกับความเป็นไทย
บนดินแดนแห่งอารยะสยามด้ามขวานทอง

เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคล เลเจนด์ สยามขอตอบแทนแผ่นดินแม่
เชิญคนไทยทั้งชาติเข้าชมเมืองแห่งอารยะฟรี!!!
มาเดินเพลินให้ภูมิใจในวิถีแห่งความเป็นไทย แล้วชวนกันเช็คอิน ถ่ายภาพ
จัดคลิปงามๆ เพื่อส่งต่ออารยะสยามอันทรงคุณค่าให้ดังก้องไกลไปทั้งปฐพี

เชิญคนไทยทั้งชาติแวะเข้ามาเยี่ยมเยือน แล้ว

  1. กรอกฟอร์มลงทะเบียน
  2. เช็คอินเฟซบุค ติด hashtag #legendsiam #เลเจนด์สยาม
  3. แชร์เป็นสาธารณะ

เท่านี้ก็รับบัตรเข้าเมืองอารยะสยามทันที มาใช้สิทธิ์กันได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 ส.ค.นี้เท่านั้นนาขอรับ!

© เลเจนด์ สยาม版权所有2023。版权所有